top of page

Finansiell kommunikation

Behov av kapitalanskaffning snart? Eller behöver den finansiella kommunikationen om bolaget förpackas och nå ut bättre för att stärka förtroendet för bolaget som en intressant investering? Kanske står ni inför en börsnotering?

Precis som i all annan kommunikation är det viktigt att ha ett tydligt, trovärdigt och relevant budskap mot den finansiella marknadens målgrupper. Budskap som ökar kunskapen om bolaget och stärker trovärdigheten över tid och bygger kännedom om verksamheten.

 

Vi hjälper små och medelstora börsnoterade bolag att få ut de viktigaste budskapen till den finansiella marknaden, både med kvartals- och årsredovisning samt med löpande pressmeddelanden och kommunikation.

Vad vi gör:

  • Kommunikationsstrategi och budskap

  • Kommunikationsplan

  • Pressmeddelanden

  • Vd-ord

  • Kvartalsrapporter och årsredovisningar

  • Skribentarbete

  • Mediekontakter

  • Social medier

  • Nyhetsbrev

  • Coachning av talespersoner

bottom of page