top of page

Kommunikation vid
kris- och förändring

Har det hänt något oförutsett som påverkar eller utmanar den löpande verksamheten? Finns det risk för negativ påverkan på varumärket eller affärerna av det som hänt?

Ingen kan förutse allt men att vara så förberedd som det går är faktiskt skillnaden mellan framgång och fiasko när det gäller att hantera kriser. Vi lever i en turbulent tid, så det är extra viktigt att planera och jobba förberedande med sin kommunikation.

 

Kommunikationen är navet som håller ihop krishanteringen och blir ibland det viktigaste verktyget. Vi kan hjälpa er när läget är akut eller när ni behöver förbereda er för något som kan inträffa där krisinventeringen är startpunkten.

 

Väl genomtänkt kommunikation är också en hörnpelare vid en förändring i organisationen. Vårt erfarna team ger er råden och utifrånperspektiven som är centrala delar i utmanande processer.

Hur når vi fram

  • Akut kriskommunikationshantering

  • Riskinventering

  • Förberedande kriskommunikationsplan

  • Utbildning

  • Strategi och plan, genomförande förändringskommunikation

  • Coachning

bottom of page