top of page

Om Beachfront Communications

Beachfront Communications är en ny typ av PR- och kommunikationsbyrå med en tydlig målsättning– vi vill göra det enkelt för företag och organisationer att lyckas med sin kommunikation.

 

 Vi arbetar med att göra våra kunder mer kända, stärka deras relationer med viktiga målgrupper, bistå med kommunikation i kriser och vid förändringar, driva kampanjer för ökad försäljning och nå ut till den finansiella marknaden. På Beachfront Communications utvecklar och paketerar vi kommunikationsstrategier och koncept, producerar innehållet och aktiverar kommunikationen i olika kanaler. Vår utgångspunkt är alltid densamma – alla kan ha en unik story att berätta, vårt jobb är att identifiera, paketera och aktivera den.

Vårt sätt att jobba

Vår idé är att det ska vara enkelt att få hjälp och lyckas med sin kommunikation. Att anlita en kommunikationsbyrå ska inte per automatik innebära betyda stora arbetsgrupper eller tidsödande processer.

 

Våra konsulter är erfarna kommunikationsspecialister som både kan skapa strategin och utföra jobbet. För att kunna ha ett heltäckande erbjudande arbetar vi även med ett stort nätverk av samarbetspartners som matchar Beachfront Communications konsulter gällande erfarenhet och specialistkunskap.  På så sätt utgår samarbetet från vad som är bäst i förhållande till ambition och budget. Sammantaget ger detta en liten och dynamisk arbetsgrupp utan en massa onödig overhead. Med Beachfronts erfarna team är ni snabbt uppe på banan helt enkelt.

Beachfront Agency eller Beachfront Interim

Eftersom vi tror på enkla och okomplicerade samarbeten har vi två olika samarbetsmodeller beroende på behov.

 

Beachfront Agency

Är behovet att få kommunikationsspecialister som hjälper till i vissa projekt eller kampanjer då passar förmodligen Beachfront Agency er bäst. Beachfront Agency erbjuder ett brett stöd av specialister inom PR- och varumärkeskommunikation, kris- och förändringskommunikation, finansiell kommunikation och digital marknadsföring. Vi skräddarsyr ett team utifrån era behov.

 

Beachfront Interim

Behöver ni lösa ett tillfälligt behov av kommunikations- eller marknadsstöd? Eller kanske någon som hjälper er att bygga upp en organisation och struktur för marknad och kommunikation? Då kan en lösning från Beachfront Interim vara modellen. Med vår flexibla modell får du snabbt tillgång till en erfaren specialist som ser över era behov och hjälper er genomföra det som behöver göras där ni bestämmer omfattningen. 

 

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med några av branschens mest erfarna och bästa inom sina specialistkompetenser i Sverige och Norden inom områden som digital marknadsföring, design, hållbarhet, varumärkesstrategi och events. Vi har även ett brett nätverk av partners vidare ut i världen.

Paketering och strategi  
                                                   

 • Kommunikationsstrategi

 • Kriskommunikationsplanering

 • Digital strategi
   

Innehåll och lansering
 

 • PR och medierelationer

 • Opinionsbildning

 • Digital kommunikation och kampanjer

 • Integrerad kommunikation

 • Pressmeddelanden

 • Pressmöten

 • Debatter

 • Lanseringar & varumärkeskommunikation

 • Copy

 • Förändringskommunikation

 • Hållbarhetskommunikation

 • Intern kommunikation

 • Film

 • Kvartalsrapporter

 • Vd-ord

 • Nyhetsbrev

 • Årsredovisningar

 • Event
   

Förberedelser/utbildning
 

 • Medieträning

 • Mediacoachning

 • Budskapsträning

 • Kriskommunikationsträning

 • Riskinventering

bottom of page